TRANSPORT 6

01.06.2022 

Pomoc uchodźcom Na Zakarpaciu i w okolicach Krzywego Rogu. Żywność długoterminowa, higiena osobista, chusteczki wilgotne.