TRANSPORT 14

18.01.2023

Projekt dostarczenia środków czystości na tereny objęte wojną na Ukrainie był naszym pierwszym tak dużym jednorazowym przedsięwzięciem. Brak dostępu do podstawowych środków czystości, wody pitnej oraz higienicznych warunków sanitarnych wpływa negatywnie na zdrowie i jakość życia ludzi, jednak nie jest to pierwsza rzecz, która często przychodzi na myśl, jeśli chodzi o potrzeby i my również zostaliśmy zaskoczeni tak wielkim sukcesem całego przedsięwzięcia. Zaskakujący był głównie fakt, jak niezwykle potrzebne okazała się przekazana pomoc, ponieważ wypełniony 13 tonami środków czystości magazyn w Winnicy całkowicie opustoszał z zawartości 41 palet w tydzień, wliczając w to planowanie i organizację wszystkich transportów, co działo się za sprawą naszej organizacji partnerskiej - VEMO i wsparciu współpracującej z nią sieci 18 organizacji publicznych i religijnych. Środki zostały rozdystrybuowane na terenie Ukrainy, głównie wschodniej i południowej i co niezwykle ważne, pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących, bo aż 70% dostarczonych środków trafiło do stref bezpośrednio graniczących lub znajdujących się na linii frontu.